Outward Bound – Nu renunta niciodata!

14.08.2013

În iulie 2013 trei dintre voluntarii SEV au avut oportunitatea să participe la cursul educativ de aventuri în aer liber ce s-a desfășurat pe parcursul a patru zile la Sovata, alături de opt tineri din proiectul Răsărit al Asociației AMURTEL.

Participarea noastră la Outward Bound a țintit spre a facilita dezvoltarea personală prin consolidarea spiritului de echipă, prin comunicare, prin nutrirea calităților de leader de la vârste fragede și prin încurajarea găsirii de soluții la diferite probleme. Prin aceste obiective am accesat instrumente de care ne vom folosi pentru restul experienței noastre SEV și în viitoarele medii de lucru, precum și pentru tot restul vieții.

Activitățile Outward Bound au ca obiectiv nutrirea creșterii personale și a abilităților sociale ale participanților prin intermediul expedițiilor pline de provocări în aer liber. Principalele activități au fost: traseuri cu frânghii, sărituri la trapez, cățărări și expediții nocturne în munți. Am luat parte și la jocuri sociale menite să spargă gheața în grup, la activități enegizante, am planificat activități și sesiuni de continuare a celor deprinse la curs.

Traseul cu sfori s-a dovedit a fi un exemplu excelent de activitate de rezolvare a problemelor. Acest exercițiu elaborat ne-a făcut să reflectăm asupra situațiilor din viața reală, pentru că a conținut multe părți mici ce au trebuit a fi rezolvate pentru a ajunge la sfârșitul parcursului. Pentru a completa exercițiul și a îndeplini obiectivul dat, fiecare participant trebuia să treacă prin a gândi și acționa independent, cu atenție la detalii precum conferirea siguranței, încrederea în sine, depășirea insecurităților și asumarea de riscuri. Mai mult chiar, parcursul cu frânghii a fost un exercițiu important pentru că a reprezentat un proces de învățare în care detaliile au jucat un rol crucial. A fost o experiență practică aplicabilă în situații din viața de zi cu zi, în soluționarea de momente zilnice de criză printr-o manieră creativă și eficientă.

Am descoperit că toate activitățile au fost pline de provocări – atât la nivel fizic, cât și psihic – dar pline de satisfacții, indiferent de completarea mai mult sau mai puțin reușită a exercițiului. În cele mai multe cazuri, partea esențială a fiecărei activități nu a reprezentat-o completarea activității, ci întregul ei proces. Cel mai important aspect a fost acela de a oferi o șansă, indiferent de capabilitățile fizice sau mentale ale celui în cauză, și de a folosi șansa de a explora activ limitele personale, punctele forte și punctele slabe, dar si de a crea și întări legăturile din grup. A fost extraordinar să fim martori la imensa voință și determinare mentală a unor membri ai Familiei AMURTEL, însuflețiți de solidul spirit de grup pe care am reușit să-l căpătăm prin această experiență.

A trecut deja o săptămână de la experiența Outward Bound și putem observa deja cât de puternică și folositoare a fost această experiență în crearea de solidaritate, unitate și omogenitate în cadrul grupului, dar și în relație cu noi, voluntarii. Nu a fost o simplă tabără de aventuri, ci o experiență educațională ce ne-a amintit de limitele personale și ne-a învățat să lucrăm atât individual, dar și colectiv – ca grup. Petrecând 4 zile intense împreună, am ajuns să ne cunoaștem la niveluri mai profunde – lucru ce este fundamental pentru viitoarea noastră muncă împreună ca echipă, dar și pentru a proceda în moduri eficiente și constructive în ceea ce-i privește pe beneficiarii noștri, acceptând și înțelegând mai bine idiosincraziile grupului, evitând și rezolvând conflictele.

On Tuesday, November 25, 2014 8:17 PM, Didi Ananda Devapriya <anandadevapriya@mac.com> wrote:

In July 2013 three EVS volunteers had the opportunity to take part in a four day adventure/outdoor education course in Sovata, Targu Mures, with eight young people of AMURTEL’s Rasarit project.

Our participation in Outward Bound was aimed at facilitating our personal development in the dimensions of team building, communication, youth leadership and problem solving, providing us volunteers with the tools that we will apply during the rest of our EVS experience as well as future work environment and daily life in general.

Outward Bound activities aim to foster the personal growth and social skills of participants by using challenging expeditions outdoors. The main activities we did were: ropes courses, trapeze jumping, climbing and an overnight excursion in the mountains. We also took part in ice-breaking group games and energizers as well as planning out activities and follow-up sessions.

The ropes course was an excellent example of a problem solving activity. This elaborate exercise was a reflection of having to cope with real life tangible situations as it entailed many small parts which had to be solved in order to reach the end of the course. In order to complete the exercise and accomplish the given objective each participant had to go through the process of thinking and acting independently, taking care of details such as ensuring ones safety, trusting oneself, overcoming insecurities and taking risks. Furthermore, the ropes course was an important exercise in that it represented a learning process whereby details play an important role, and are not to be undermined. It was a practical hands-on-experience, applicable to issues occurring on a day to day basis, on how to solve daily life shortcomings in a creative and effective manner.

We found that all the activities were challenging both on the physical and psychological level but indeed rewarding regardless of one’s successful completion of the exercise. In most cases the essential part of a given activity was not that of merely completing the activity rather the whole process played a predominant role. The important thing was to give it try, despite of one’s physical or mental capabilities, and seize the opportunity to actively explore one’s limits, strengths and weaknesses, as well as creating and reinforcing our ties with the rest of the group. It was extraordinary to witness the immense will power and mental determination of some of the members of Familia Amurtel, together with the solid group spirit which we managed to develop thanks to this experience.

One week has passed since our outward bound experience and we can already see how strong and useful this experience was in creating more solidarity, unity and homogeneity within the group as well as in relation to us volunteers. This was not purely an adventure camp but was a truly educational experience which reminded us of our personal limits and taught us where what we need to work on both personally and collectively as a group. By spending 4 intense days working together we got to know one another on different and more profound levels which is fundamental for our future work together as a team and dealing with the beneficiaries in a more constructive and efficient way by being more accepting and understanding of the groups idiosyncrasies and to avoid and resolve conflicts