Victorupesi: Proiect strategic de integrare sociala

Asociația de Ajutor AMURTEL România  este parteneră cu 5 organizatii europeane pentru a realiza proiectul „Victorupesi” : Vocational Innovation using Creative new TechnOlogies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration (acronim V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I.).

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene si va facilita un schimb de bune practice cu 5 organizati

Proiectul este coordonat de această dată de o organizație din Suedia – Internationella Kvinnoföreningen și va fi implementat până la data de 31.08.2023.

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt organizații din: Italia, România (Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila și Asociația de Ajutor AMURTEL România, președinte Denise Dahaies), Serbia, Slovenia, Spania. 

Obiectiv

Integrarea socială și economică a persoanelor cu risc de excluziune socială este principalul obiectiv al acestui proiect, prin pregătirea acestora din punct de vedere emoțional și tehnic, pentru acces formări profesionale acreditate, care vor deschide oportunități pentru locurile de muncă disponibile pe piața muncii și includerea în diferitele industrii active la nivel local.

Prin acest proiect se dorește dezvoltarea unei abordari holistice folosind instruirile profesionale ca punct de intrare în ruperea cercului sărăciei persoanelor vulnerabile.

Grupurile țintă ale proiectului

Proiectul abordează nevoile persoanelor vulnerabile cu risc de incluziune socială, astfel:

Primul grup țintă: emigranți, șomeri pe termen lung, persoane private de libertate, persoane cu dizabilități, femei cu asperger, femei din mediul rural.

Al doilea grup țintă vor fi profesioniștii care lucrează în domeniul integrării sociale a beneficiarilor descriși.

Al treilea grup țintă ar fi centrele de formare profesională din fiecare țară de la nivel local. Și ultimul grup țintă sunt companiile locale care vor fi disponibile pentru a oferi o oportunitate de muncă beneficiarilor noștri.

Managerul proiectului din partea Bibliotecii este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul .