Proiectul „Participă și tu!”

Asociatia de Ajutor Caritabil AMURT din Romania impreuna cu partenerii Asociatia de Ajutor AMURTEL-Romania si The Pro European Network din Bulgaria implementeaza in perioada octombrie 2014 – aprilie 2016 proiectul “Participa si tu!”, in 4 comunitati din mediul rural din judetul Ilfov: Domnesti, Cornetu, Clinceni, Ciorogarla. Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania, Componenta 2. Justitie Sociala, Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice, cu o suma de 64,607.10 euro.

Scopul proiectului este combaterea sărăciei în rândul a 300 persoane aparţinând grupurilor de etnie roma şi non-roma din cele 4 comunităţi din mediul rural prin facilitarea exercitarii cetateniei democratice, a dialogului multicultural şi creşterii angajabilităţii pe o piaţă locală incluzivă.

Obiectivele care converg către acest scop vizează creşterea competenţelor de participare activă a minim 240 persoane de etnie roma/non-roma; creşterea toleranţei, a dialogului multicultural în rândul a 160 copii/tineri, prin campania educaţională, evenimentele de promovare a identităţii culturale; încurajarea creării oportunităţilor de muncă, pentru întărirea coeziunii sociale şi asigurarea dezvoltării durabile a comunităţii.

Participarea activă la viața locală este abordată din 2 perspective: cea a democraţiei politice în sfera civică cu rezultat final reflectat în dobândirea de comportamente, atitudini care atesta exercitarea activă a cetăţeniei democratice şi cea a democraţiei economice, bazate pe principiile Progressive Utilization Theory (PROUT) care încurajează cooperarea economică, controlul democratic al resurselor şi al accesului la acestea, susţinerea reciprocă a afacerilor locale – de tipul afacerilor „în lanț” sau „domino business” cunoscut în alte state dezvoltate ca sistemul LETS (Local Exchange Trade System).

Rezultatele așteptate ale proiectului se referă în principal la dobandirea şi exersarea de atitudini pro-active, de implicare în viața locală, în rândul a 240 persoane aparținând grupurilor minoritare; la formarea și exersarea abilităților de promovare a propriei culturi; la dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat social care vor fi exersate într-un cadrul menit să stimuleze spiritul de competiţie în rândul a 80 de persoane aparținănd minorităților; la educarea de comportamente tolerante și nediscriminatorii în rândul a 160 de copii și tineri din unitățile de învățământ locale.

fondong