Educația pentru integrarea în câmpul muncii a persoanelor dezavantajate

10.09.2014

Principala acţiune a acestui proiect s-a axat pe selectarea organizaţiilor din fiecare ţară, active în educaţia formală sau non-formală a adulţilor. O altă caracteristică importantă a proiectului: majoritatea organizaţiilor care au intrat în parteneriatele locale sunt centre pentru adulţi, dedicate grupurilor vulnerabile sau persoanelor aflate în risc de excluziune.

Am făcut schimb de experienţe privind educaţia persoanelor cu dizabilităţi fizice sau mintale, a celor care aparţin minorităţilor entice, a refugiaţilor şi a grupurilor aflate în diferite alte situaţii de risc. Pe parcursul proiectului, am reflectat asupra conceptului de bune practici şi asupra identificării unor anumite caracteristici ale organizaţiilor selectate.

Proiectul a culminat cu întocmirea unui Manual  de Educaţie pentru Integrarea în Campul Muncii a Persoanelor Dezavantajate. Această publicaţie pune la dispoziţia celor interesaţi un set de experienţe împărtăşite în cadrul proiectului, cât şi un set de criterii pe baza cărora anumite acţiuni ale organizaţiilor pot fi considerate ca bune practici.

Fără niciun dubiu, această publicaţie nu poate reflecta bogăţia de informaţii pe care diferitele echipe au primit-o în timpul proiectului. Lăsăm deschisă posibilitatea de a împărtăşi impresiile dumneavoastră cu noi sau cu alţi membri ai reţelei interesaţi de constatările şi ideile vehiculate în acest proiect.

In Grupul Naţional de Lucru coordonat de fiecare partner transnaţional, am lucrat la nivel local cu organizaţii dedicate grupurilor sociale dezavantajate. Unele cu anumite caracteristici specifice, dar toate implicate în educaţia grupurilor incluse în categoria celor “în situaţie de risc de excluziune socială”.

Bazat pe activitatea desfăşurată în fiecare întâlnire transnaţională din fiecare ţară, cât şi pe analizele comparative realizate de partenerii internaţionali în grupurile naţionale de lucru, a fost elaborat un set de concluzii, care este rezultatul procesului lor de analiză.

Acest proiect a făcut posibilă – pentru cele 4 organizaţii membre transnaţionale (una pe ţară), cât şi pentru reţeaua organizaţiilor asociate la nivel naţional (o medie de cinci pe ţară) – cunoaşterea diferitelor moduri de management ale proiectelor de educaţie a adulţilor, înţeles în cel mai larg sens.

Toate organizaţiile lucrează cu grupuri în risc de excluziune socială şi au diverse abordări, ideologii distincte dar cu un profund angajament faţă de cei mai slabi membri ai societăţii.

Această activitate ne permite să cunoaştem diverse experienţe, să facem schimb de strategii, de intervenţii, să stabilim noi contacte şi metode de colaborare şi să reflectăm asupra a ceea ce am numit „BUNE PRACTICI”.